De westelijke weilanden: alleen voor koeien, vogels en hazen

Deze grote open weiden vormen samen het grootste niet voor bezoekers toegankelijke deel van Cronesteyn. Tenminste, sinds kort. In het beheerplan heten deze de weidevogelgraslanden. De weilanden zijn verpacht aan een boer die ze onder voorwaarden gebruikt om zijn koeien op te weiden. 

Om de weidevogels voor het polderpark te behouden moet alles op alles gezet worden. Het afbreken van de brug ten zuidoosten ervan is een van de maatregelen. Om mens, hond, drone en metaaldetector te weren is de voormalige struinroute dwars door het gebied opgeheven. Een deel van de brug is alvast weggehaald na een akelig incident waarbij twee honden een aantal ganzen hebben verwond en twee zijn doodgebeten. 

Wij juichen de verandering toe en zetten ons in voor meer maatregelen voor een beter weidevogelbestand. Bijvoorbeeld het twee weken later maaien van de graslanden dan nu is afgesproken.  Wordt vervolgd!

Zie ook: Geen struinroute meer door weidevogelgrasland