Vereniging Vrienden van Polderpark Cronesteyn opgeheven, SGC neemt het roer over

Eind oktober van dit jaar hebben de daarvoor aangemelde leden van ‘de Vrienden’ ingestemd met de opheffing van hun vereniging. De organisatie was vrijwel niet meer actief, al voelen veel leden zich nog sterk bij het park betrokken. 
Wat de opheffing eenvoudiger maakte is de oprichting van een nieuw platform voor belangenbehartiging. Stichting Groen Cronesteyn bestaat sinds begin maart 2020. De leden van de VVPC stemden in met het beschikbaar stellen van het saldo van de Vereniging aan de nieuwe stichting. 
Het bestuur van Groen Cronesteyn heeft dezelfde doelen als de vereniging had: de bescherming van het park in het algemeen en meer specifiek het goede beheer van de kwaliteit van de flora en fauna in het water, op het land en in de lucht. De VVPC heeft zich bijvoorbeeld sinds 2007 tijdens heel wat inspraakrondes voor het park ingezet. 
De bestuursleden van Stichting Groen Cronesteyn danken de voorzitter van de VVPC, Hans Otten, en de andere bestuursleden, ondere andere Bep van Houten, van harte. De oud-penningmeester, Johan Hogendoorn, zet zijn werk voort voor de stichting.