Laatste nieuws karpersterfte

Intussen zijn er 120 dode karpers uit de sloten van Polderpark Cronesteyn gehaald (telling 10 sept.), meest grote exemplaren. De uitslag van het onderzoek in opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland is nog niet bekend; er is al wel vastgesteld dat de gevangen vissen geen virus hadden.

De sloten in het park stinken en er worden langzamerhand minder dode karpers gevonden. We hopen dat er nu snel duidelijkheid komt over de oorzaak van de sterfte en dat het HHR dan kordaat actie onderneemt, waar nodig in samenwerking met de gemeente.