Meer lepelaars in Cronesteyn

Na een voorzichtig begin met één nest in het Landgoedbos in 2012 zijn de lepelaars van Polderpark Cronesteyn intussen lekker bezig. In 2020 telde Vogelwerkgroep Cronesteyn al 9 bezette nesten en in 2021 minstens 11 — we vermoeden dat er nog een paar nesten waren. De lepelaar doet het in heel Nederland best goed, alleen hebben ze elders vaak onder predatie door vossen te lijden omdat ze op de grond broeden. Daar hoeven we ons hier dus geen zorgen over te maken. Op dit moment zijn ‘onze’ lepelaars in Zuid-Europa of Noord-Afrika; alleen de juveniele vogels blijven vaak in Nederland overwinteren. We zijn benieuwd hoe veel we er volgend jaar terugzien!

Foto: Mirjam Akkerhuis