Pilot bestrijding Amerikaanse rivierkreeften in Cronesteyn

rivierkreeften polderpark cronesteyn

We berichtten al eerder over het enorme aantal Amerikaanse rivierkreeften in Polderpark Cronesteyn en over de schade die deze beestjes aanrichten, niet alleen aan de oevers maar ook aan het ecosysteem. Nu wordt er gelukkig eindelijk iets aan gedaan. Afgelopen week is er in opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Leiden een nulmeting van het aantal Amerikaanse rivierkreeften in vijf sloten in het park gedaan. Een beroepsvisser heeft in totaal 60 fuiken gezet. Over een aantal weken wordt er namelijk een aantal natuurvriendelijke, dus glooiende oevers in het oostelijke deel van het park aangelegd.

Amerikaanse rivierkreeften graven graag in steile oevers (zoals je overal in het park kunt zien) en HHR en de gemeente willen nu kijken of glooiende oevers tot een afname van het aantal kreeften leiden. Daarom zijn er ook fuiken uitgezet in sloten die geen glooiende oevers krijgen, zodat er vergelijkingsmateriaal is. De fuiken zijn na een dag weer opgehaald en er zaten zo’n honderd kreeften in. Mogelijk zijn de kreeften nu overigens al minder actief door de lagere watertemperatuur. Ze zijn nu gemarkeerd en teruggezet en in juni 2023 wordt er weer een telling gedaan; dan worden de kreeften ook eenmalig weggevangen. Verder wordt de begroeiing van de sloten zelf en hun oevers in beeld gebracht. Ook is het de bedoeling meer waterplanten te laten staan wanneer de sloten jaarlijks geschoond worden.

Foto: Hoogheemraadschap Rijnland