Excursie Wintervogels in Polderpark Cronesteyn

Zondagmiddag 20 november van 13.00 tot ongeveer 15.00 uur organiseert IVN Leidse regio een winterse vogelexcursie in Polderpark Cronesteyn.

Tienduizenden ganzen, eenden en andere vogels verlaten in de winter de sneeuw en kou van Noord-Europa en zoeken hun heil in een gematigder klimaat, waaronder ons land. Ook Polderpark Cronesteyn is een goed toevluchtsoord voor deze vogels.

We gaan op zoek naar deze wintervogels: smienten, krakeenden, slobeenden, wintertaling, de grote zilverreiger. En dan zijn er de zangvogels uit het noorden, zoals  kramsvogel en koperwiek. Maar we zoeken ook naar stand- en jaarvogels: roodborst, heggenmus, winterkoninkje. Deze zangertjes laten zich ook in de winter horen. Misschien zien we zelfs een grote bonte specht, een buizerd of een torenvalk.

Startpunt is de Tuin van de Smid aan het Polderpad, midden in het Polderpark. Trek warme kleren aan. Iedereen is welkom, ook wat grotere kinderen met hun begeleider. Aanmelden is niet nodig. Zie detuinvandesmid.nl voor precieze locatie en evt. parkeergelegenheid (buiten het park!).

Foto: smientenpaar, foto Jan Westgeest