Bericht van de bijenwerkgroep najaar 2023

Onze bijenwerkgroep heeft een prima eerste proefjaar gedraaid. Twintig vrijwilligers hebben in alle acht telvakken wilde bijen geïnventariseerd. Hoewel de meesten het best lastig vonden om alle bijen op naam te brengen, vond iedereen het erg leuk om te doen!

In totaal hebben we 23 verschillende soorten bijen waargenomen, plus nog 6 ‘mengsoorten’ (als de soort niet exact kan worden vastgesteld). De meest waargenomen soort was – niet geheel onverwacht – de honingbij (23x), gevolgd door de akkerhommel (20x).

Buiten de ‘officiële’ telvakken zijn nog meer soorten waargenomen, waardoor het totaal aantal soorten (en mengsoorten) in Cronesteyn in 2023 op 45 uitkwam. Tot dit jaar waren er maar 31 soorten bekend uit Cronesteyn, dus zijn er maar liefst 14 ‘nieuwe’ soorten waargenomen. Dat zijn natuurlijk niet echt nieuwe soorten maar een resultaat van deze eerste serieuze inventarisatie.

Binnenkort wordt van alle resultaten een rapportje opgemaakt dat we op de website zullen zetten.

Volgend jaar gaan we zeker door met het inventariseren van wilde bijen. 

Meld je aan, het is leuk om te doen!

Kees Vertegaal

witbaardzandbij op groen blad. De naam dankt hij aan de witte haartjes onder aan de kop. Het lijf is zwart met ook wat witte haartjes.
Witbaardzandbij