Excursie wintervogels in Polderpark Cronesteyn

Zondagmiddag 26 november om 13.00 uur namen IVN gidsen een groep geïnteresseerden mee op zoek naar vogels die ons land in de winter bezoeken. De start was bij De Tuin van de Smid aan het Polderpad 8, midden in het Polderpark. De wandeling duurde ongeveer 2 uur.

Tienduizenden ganzen, eenden en andere vogels verlaten in de winter de sneeuw en kou van noord-Europa en zoeken hun heil in een meer gematigd klimaat. Ook Polderpark Cronesteyn is een goed toevluchtsoord voor deze vogels. Krakeenden, smienten, slobeenden, de wintertaling, maar ook de grote zilverreiger kunnen we tegen komen. En dan zijn er de zangvogels uit het noorden, zoals de kramsvogel en de koperwiek. Maar we gaan ook op zoek naar onze eigen vogels: de roodborst, de heggenmus, het winterkoninkje. Deze zangertjes laten zich ook in de winter horen.

Twee smienten, kleine watervogels. Het mannetje heeft een roodbruine kop en zilvergrijze zijkant. Staart is zwart. Het vrouwtje zwemt achter hem en is bruin.
Smientenpaar, foto Jan Westgeest