Cronesteyn goede biotoop voor roofdieren

Achterstallig onderhoud kan voor sommige dieren gunstig uitpakken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Leidse Hout zijn er in Polderpark Cronesteyn veel plekken te vinden met ondoordringbare natuur. Dit als gevolg van omgevallen bomen, bramen, brandnetels en dergelijke. Gedeeltelijk als gevolg van achterstallig onderhoud, maar soms ook als gevolg van bewust beleid. De natuur is niet altijd gebaat bij een aangeharkt park.

Een park met ruigere hoekjes trekt roofdieren en roofvogels aan. Er broeden elk jaar sperwers in het park, tot voor kort ook ransuilen. Daarnaast zijn de buizerd en torenvalk regelmatige gasten en zie ik ook geregeld een slechtvalk. De vos heeft zich inmiddels in het park gevestigd. Of er sprake is van een heuse familie is niet duidelijk. Afgelopen voorjaar vond ik op het hoge land achter De tuin van de smid het begin van een hol dat vermoedelijk door een vos was gegraven (het land is intussen geƫgaliseerd).

Niet iedereen is blij met de komst van de vos. Verschillende kippenhouders hebben al dieren verloren door de vos en voor de weidevogels is de aanwezigheid van de vos een ramp.

Stichting Groen Cronesteyn heeft afgelopen voorjaar een vossenraster geĆÆnstalleerd om weidevogels zoals grutto, tureluur en scholekster als broedvogels voor het park te behouden.

Ruige hoekjes zijn ook ideaal voor marterachtigen zoals wezel, hermelijn en bunzing. Regelmatig zijn er meldingen van wezeltjes in het park. Recentelijk zijn er op het volkstuin-complex drie keer een aantal kippen gedood, zeer waarschijnlijk het werk van een bunzing.

De komende jaren wordt het groot onderhoud in Polderpark Cronesteyn voortgezet en natuurlijk ook het reguliere beheer. Wat mij betreft mag dit niet ten koste gaan van de rommelhoekjes, die de natuur in Cronesteyn juist spannend maken.

Dirk Jan Binnendijk

vos in hoog gras met op de achtergrond drie grazende koeien
Vos in het hoge gras van Polderpark Cronesteyn, foto: Gerard Spaans