Bijzondere bijenlezing in Polderpark Cronesteyn

Op zondagmiddag 5 november gaf Menno Reemer een lezing over de wilde bijen in Cronesteyn. Met ongeveer 50 belangstellenden zat de kas van De tuin van de smid gezellig vol.

Wilde bijen leven meestal solitair, niet in een groot volk zoals honingbijen. Ze overleven de winters ook alleen, als bij of als larve. Je ziet ze op het moment dat hun voedselplanten bloeien. Sommige gespecialiseerde soorten zie je maar een paar weken; alleen dan bloeit die ene plant waarvan ze afhankelijk zijn.

Veel bijen nestelen in de bodem, soms wel 50 cm diep in een grasveld of een kaal zonnig zandhellinkje. Bijenhotels zijn maar voor een klein aantal soorten een prettige plek.

Bouwmateriaal om de nestgangen te bekleden halen ze niet bij de bouwmarkt maar uit de omgeving. Behangersbijen gebruiken stukjes blad, wolbijen de haartjes die op bladeren en stengels van planten groeien.

Al met al hebben bijen vier dingen nodig: een nestplek, voedsel, bouwmateriaal en warmte. Pas als die er alle vier zijn, kunnen bijen ergens wonen. Ze vliegen ook niet zo ver voor voedsel. Dat stelt dus hoge eisen aan hun omgeving.

Menno heeft Stichting Groen Cronesteyn advies gegeven over het opzetten van de bijenmonitoring. De werkgroep wil het zó doen dat het aansluit op andere groepen die in aangrenzende terreinen inventariseren en op de landelijke tellingen. Ook gaf hij adviezen om van Polderpark Cronesteyn met kleine aanpassingen een betere plek te maken voor wilde bijen.

Na afloop hebben vier mensen zich aangemeld om mee te doen aan de bijenmonitoring. Het is fijn dat de groep uitgebreid wordt.

Kees Vertegaal gaf na de presentatie van Menno een korte samenvatting van wat de werkgroep dit eerste jaar bereikt heeft. Deze is na te lezen in het najaarsbericht van de bijenwerkgroep.

Een bij op een gele bloem. Er zitten opvallende witte haartjes op een poot. Het lijkt daardoor alsof ze slobkousen aanheeft.
Slobkousbij, foto: Menno Reemer
Vosje: een bij met opvallend rode haren op het borststuk en oranje haren op het lijf. De bij zoekt voedsel bij een witte bloem
Vosje, foto: Menno Reemer