Nieuwe samenwerking, nieuwe bosuilenkast

bosuilenkast polderpark Cronesteyn

Afgelopen jaar is er een mooie samenwerking tussen Vogelwerkgroep Cronesteyn en de nieuwe Werkgroep Roofvogels Rijnland ontstaan. Op initiatief van de laatste hebben de werkgroepen samen een aantal nestkasten gecontroleerd en schoongemaakt. Vlak voor Kerst is er een nieuwe bosuilenkast in Polderpark Cronesteyn opgehangen, niet ver van de paddenpoel. De bestaande bosuilenkast (die steevast door holenduiven wordt bewoond) in het Reigersbos is recent verplaatst vanwege de herinrichting. De kast hangt nu in het deel van het bos waar het wandelpad is weggehaald en de vogels het dus lekker rustig krijgen. De derde voor bosuilen bedoelde kast hangt verstopt op het eiland in het Landgoedbos. Die kan pas gecontroleerd en schoongemaakt worden als er een nieuw bruggetje ligt. Dat had in januari geplaatst zullen worden, maar dat is niet gelukt; we hebben de gemeente gevraagd het nu tot de nazomer uit te stellen, omdat de reigers altijd vroeg gaan broeden.