Intro nieuwsbrief voorjaar 2024

Reigers en lepelaars: voorjaar in het park

Net als ieder jaar zijn de blauwe reigers in januari al aan het opknappen van hun nesten begonnen — al zullen ze in het Reigersbos dit jaar wel raar hebben opgekeken. Op 10 februari werden de eerste zes lepelaars in het Landgoedbos gespot, net terug uit het zuiden. Overal in het park zingen heggenmussen, koolmezen en andere standvogels, maar de smienten zijn er nog.

In het weiland staan sinds kort zes jonge boompjes, die de gemeente mede op ons verzoek heeft geplant. Het zal nog wel even duren voordat de koeien in de schaduw kunnen staan. Intussen is de Natuurbeheergroep weer lekker bezig in de grienden, gaat het vogels tellen altijd door en is de bijenwerkgroep het nieuwe seizoen aan het voorbereiden. 

Provinciale Staten heeft net bekendgemaakt dat er bij het verbreden van de Europaweg geen Beaumix  zal worden gebruikt. Vraag 2 is natuurlijk wat er dan wel voor materiaal onder de weg komt te liggen en hoe schoon dat zal zijn.

Over grond gesproken: de monsterlijke geluidswallen die voor de 222 geplande vakantiehuisjes in Vlietland bedacht waren, zijn van de baan. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar beloofd met een nieuw plan te komen dat ‘substantieel anders’ wordt.

De enquête van de gemeente Zoeterwoude over grootschalige energieopwekking, enorme windmolens dus, is door 885 mensen ingevuld. Zoeterwoude heeft een kleine tienduizend inwoners. We wachten het resultaat met belangstelling af.

Wisselingen in het bestuur

Roek Vermeulen

Tot mijn spijt moet ik het voorzitterschap van Stichting Groen Cronesteyn neerleggen. Mijn betaalde werk en andere vrijwilligersfuncties kwamen er tezeer door in de knel, maar het was een eer om iets voor ons mooie park te kunnen betekenen. Gelukkig krijg ik een opvolger met evenveel liefde voor Cronesteyn en nog veel meer kennis van zaken: Kees Vertegaal, ecoloog en initiator van de Stichting. Hij was eerst waarnemend penningmeester, maar we hebben nu weer een echte: Gerdie Hegger.

Een mooi begin van het voorjaar gewenst!

Roek Vermeulen