Werkzaamheden Reigersbos

Stichting Groen Cronesteyn krijgt regelmatig vragen en zelfs klachten over de ‘kaalslag’ in het Reigersbos. Was dit nu wel de bedoeling en wat heeft de gemeente precies gedaan?

Door het toenemende aantal stormen vielen de hoge populieren aan de rand van het Reigersbos steeds vaker om. Ze waren dan ook bedoeld om wind te vangen. Maar met soms drie bomen per storm ging het wel een beetje hard. Daarom was ingrijpen echt onvermijdelijk.

Tussen de ingang bij de camping en de Tuin van de smid zijn populieren afgetopt. Dat ziet er nu heftig uit, maar de verwachting is dat ze weer uit gaan lopen. Op het terrein van De tuin van de smid is te zien hoe het er over een paar jaar uitziet.

Links een nieuw afgetopte populier, in het midden één die omgetrokken is en rechts aan de overkant van de sloot populieren die langer geleden afgetopt werden

Ook zijn er speciaal voor de ijsvogels twee grote populieren omgetrokken. Vorig jaar zijn bij deze sloot regelmatig ijsvogels gezien. Deze populieren moesten voor de veiligheid hoe dan ook weg. De wortelkluit die langs de over omhoogsteekt, is een ideale plek voor het maken van een nest.

Op verzoek van Stichting Groen Cronesteyn is de boomgaard voorlopig wat kleiner geworden dan oorspronkelijk gepland. Nog liever hadden we die naast het Reigersbos gehad, in plaats van erin. Dat had ecologisch waardevolle bomen gespaard. Onze vogelwerkgroep heeft ook informatie over de reigernesten aangeleverd. Er was ecologische begeleiding bij de werkzaamheden, vooral vanwege de vleermuizen. Daarvan zijn maar liefst tien soorten bekend in het park.

Rondom de boomgaard wordt een nieuwe windsingel geplant die beschutting geeft aan de fruitbomen. Langs het spoor komen er ook nog vijftig nieuwe bomen bij. Er komt dus wel wat terug voor de bomen die moesten verdwijnen.

De afgelopen maanden zijn ook de ingangen van het polderpark beter zichtbaar gemaakt en nieuwe parkborden geplaatst. In het Landgoedbos is een houtsnipperpad aangelegd als extra wandelmogelijkheid.