ANBI

Stichting Groen Cronesteyn heeft een aanvraag ingediend om als ANBI (algemeen nut beogende instelling) te worden erkend. De informatie die daarvoor op de website dient te worden gepubliceerd, vindt u hieronder.

Postadres: Drakestein 16, 2352 JV Leiderdorp

Bestuursleden en -functies: zie Over ons/Bestuursleden.

Doelstelling: zie Over ons en artikel 3 van de statuten.

Beloningsbeleid bestuurders: het beloningsbeleid is vastgelegd in het beleidsplan 2020–2021, § 3: alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd.

RSIN/fiscaal nummer: 8610.56.309

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: zie het voorlopig verslag 2020.

Financiële verantwoording: zie het voorlopig verslag 2020 en de begroting 2020–2021 in het beleidsplan.