ANBI

Stichting Groen Cronesteyn is een erkende ANBI (algemeen nut beogende instelling). De informatie die daarvoor op de website dient te worden gepubliceerd, vindt u hieronder.

Postadres: Drakestein 16, 2352 JV Leiderdorp

Bestuursleden en -functies: zie Over ons/Bestuursleden.

Doelstelling: zie Over ons en artikel 3 van de statuten.

Beloningsbeleid bestuurders: het beloningsbeleid is vastgelegd in het beleidsplan 2022–2023, § 3: alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd.

RSIN/fiscaal nummer: 8610.56.309

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: zie het jaarverslag 2022.

Financiële verantwoording: zie de jaarrekening 2022, de jaarrekening 2021 en de begroting 2022–2023 in het beleidsplan.