Bestuursleden

Bestuursleden van SGC sinds maart 2020

Voorzitter:
Corinna Vermeulen

Secretaris:
Kees Vertegaal

Penningmeester:
Johan Hogendoorn

Algemene bestuursleden:
Dirk Jan Binnendijk
Sjaak van der Geijn
Tineke Mook