Bijenwerkgroep Cronesteyn

De Bijenwerkgroep Cronesteyn inventariseert welke wilde bijen er in Polderpark Cronesteyn voorkomen. Voorjaar 2023 is de Bijenwerkgroep daarmee gestart. Tijdens een bijeenkomst geleid door Gerard van der Klugt (ook lid van IVN-werkgroep Cronesteyn) leerden vrijwilligers de eerste stappen om bijen en hommels te determineren (hommels horen net als bijen bij de familie Apidae). Dit gebeurt volgens de methoden van EIS-Kenniscentrum Insecten zodat onze waarnemingen aansluiten bij landelijke tellingen.

bij onder glaasje

In groepjes van twee à drie personen gingen leden van de werkgroep met veel enthousiasme het veld in, in drie periodes van het jaar: april, mei–juni en juli.

In 2023 werden 20 verschillende soorten bijen waargenomen, plus nog 5 ‘verzamelsoorten’ (als de soort niet exact kan worden vastgesteld). De meest waargenomen soort was – niet geheel onverwacht – de honingbij (24x), gevolgd door de akkerhommel (22x).

Buiten de ‘officiële’ telvakken zijn nog meer soorten waargenomen, waardoor het totaal aantal soorten (exclusief verzamelsoorten) in Cronesteyn in 2023 op 35 uitkwam, waarvan er 9 voor het eerst op Cronesteyn zijn waargenomen. Tot dit jaar waren er 33 soorten bekend uit Cronesteyn, dus zijn dat er dus 42.

De meest bijzondere bijen die in 2023 in Cronesteyn zijn waargenomen zijn grote koekoekshommel en roodsprietwespbij, soorten van de Rode Lijst. Andere bijzondere soorten zijn de landelijk vrij zeldzame fluitenkruidbij, grijze rimpelrug, roodzwarte dubbeltand, gewone kleine wespbij en smalbandwespbij.

Van de inventarisatie 2023 is een verslag gemaakt. Onderaan deze pagina kunt u dit downloaden.

Meedoen met bijen tellen?

In 2024 gaat de Bijenwerkgroep door met inventariseren. De waarnemingen kunnen gebruikt worden om beheer en inrichting van het park voor bijen te verbeteren. Nieuwe bijentellers zijn welkom. Ook dit jaar starten we met bijeenkomsten waarin we samen leren hoe je bijen kunt herkennen. Het is dus geen bezwaar als je nog niets van bijen weet. Aanmelden kan via ons contactformulier. Zodra de data van de bijeenkomsten bekend zijn, laten we dat weten.

op een groen blad zit een grotendeels zwarte bij. de naam dankt hij aan de witte haartjes onder aan de kop, die zitten ook op het borstststuk en bij de poten.
Witbaardzandbij

Nieuws van de bijenwerkgroep