Over ons

Stichting Groen Cronesteyn heeft een aantal concrete en algemenere doelen. De voornaamste zijn:

  • meer weidevogels door beter beheer en betere inrichting van de graslanden;
  • gezond, helder water door beter waterbeheer;
  • het beheren van de biodiversiteit in het park (denk ook aan insecten, paddenstoelen en moerasplanten);
  • mensen bij het park betrekken, o.a. door voorlichting en activiteiten;
  • behoud van het historische landschap;
  • een mooi, schoon en open park dat goed beheerd wordt, dus in overeenstemming met het nieuwe beheerplan van de gemeente.
Stichting Groen Cronesteyn