Gelukkig Nieuwjaar!

Stichting Groen Cronesteyn kijkt terug op een welbesteed jaar met diverse uitdagingen, van karpersterfte tot discgolfplan. We leverden o.a. inspraak op de nieuwe bomenverordening en op het discgolfplan, overlegden met het Hoogheemraadschap over de waterkwaliteit en met de gemeente over allerlei beheerzaken. 

Onze stoere vrijwilligers gaan elke keer weer het park in om vogels te tellen, paden vrij te maken, exoten te bestrijden of wilgen te knotten. We zijn heel blij dat dit belangrijke werk ondanks de pandemie toch doorgaat (op dit moment in tweetallen en uiteraard op afstand). 

Wat zijn onze plannen voor 2022? Niet alleen het discgolfplan volgen we op de voet, maar ook de ideeën over windturbines aan de kant van Zoeterwoude. We nemen deel aan het projectoverleg voor de uitvoering van het beheerplan (dat klinkt vaag, maar het park gaat er enorm van opknappen! We kijken vooral uit naar de vernatting van de weidevogelpercelen en het opknappen van de moerastuin). We hopen verdere stappen te kunnen zetten om de kreeftenplaag te bestrijden, we overleggen met de beschermers van andere Leidse parken en we gaan deelnemen aan Leiden European City of Science 2022. En natuurlijk moet de informatie in het park beter, om te beginnen met de nieuwe maar nog lege vitrine bij de moerastuin 🙂 

Dat kunnen we allemaal niet zonder u. We verwelkomen heel graag nieuwe vrijwilligers en vooral ook donateurs. Helpt u mee? 

Door een computercrash blijken er trouwens – in 2020 – aanmeldingen zoek te zijn geraakt; we hopen dat deze donateurs in spe zich opnieuw willen melden.

Stichting Groen Cronesteyn wenst u een mooi 2022!