Over ons

Stichting Groen Cronesteyn heeft een aantal concrete en algemenere doelen. De voornaamste zijn:

  • meer weidevogels door beter beheer en betere inrichting van de graslanden;
  • gezond, helder water door beter waterbeheer;
  • het beheren van de biodiversiteit in het park (denk ook aan insecten, paddenstoelen en moerasplanten);
  • mensen bij het park betrekken, o.a. door voorlichting en activiteiten;
  • behoud van het historische landschap;
  • een mooi, schoon en open park dat goed beheerd wordt, dus in overeenstemming met het nieuwe beheerplan van de gemeente.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77587693.

Stichting Groen Cronesteyn