Word donateur

Door donateur te worden kun je zelf een bijdrage leveren aan een mooi, biodivers polderpark. Stichting Groen Cronesteyn heeft heel wat plannen; je leest er meer over in ons beleidsplan 2022–2023. We kunnen je bijdrage goed gebruiken! De richtlijn is 25 euro per jaar; meer is natuurlijk altijd welkom. Als je geen 25 euro kunt missen, geef je gewoon wat je wel kunt missen. Ook eenmalige giften zijn natuurlijk welkom! Die kun je ook gelijk doen op NL23TRIO0320045692 tnv Stichting Groen Cronesteyn.

Je kunt je aanmelden via het contactformulier. Als donateur krijg je een paar keer per jaar onze nieuwsbrief per e-mail toegestuurd.

De Stichting is door de belastingdienst erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook is de Stichting als ANBI vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Als je een overeenkomst met de Stichting sluit over het periodiek (minimaal 5 jaar) doen van een gift is die volledig aftrekbaar, mits hij na het afsluiten van de overeenkomst is gedaan. We horen het graag als je hier belangstelling voor hebt.
 
Voor erkenning als ANBI moet er informatie over de Stichting worden gepubliceerd op de website. Deze informatie vind je onder ‘ANBI‘.

Stichting Groen Cronesteyn
Foto: Maaike Westra

Penningkruid: gele bloemen aan een stengel met ovale groene blaadjes
Penningkruid, foto J.F. Gaffard via Wikimedia Commons