Word donateur

Door donateur te worden kunt u zelf een bijdrage leveren aan een mooi, biodivers polderpark. Stichting Groen Cronesteyn heeft heel wat plannen; u leest er meer over in ons beleidsplan 2020–2021. We kunnen uw bijdrage goed gebruiken! De richtlijn is 25 euro per jaar; meer is natuurlijk altijd welkom. Als u geen 25 euro kunt missen, geeft u gewoon wat u wel kunt missen.

U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Als donateur krijgt u vier keer per jaar (of vaker) onze nieuwsbrief per e-mail toegestuurd.

De Stichting heeft een aanvraag ingediend om te worden erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Zodra de ANBI-status is toegekend, zijn giften aan de Stichting aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook is de Stichting als ANBI vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Als u een overeenkomst met de Stichting sluit over het periodiek (minimaal 5 jaar) doen van een gift is die volledig aftrekbaar, mits hij na het afsluiten van de overeenkomst is gedaan. We horen het graag als u hier belangstelling voor hebt.
 
Voor erkenning als ANBI moet er informatie over de Stichting worden gepubliceerd op de website. Deze informatie vindt u onder ‘ANBI‘.

Stichting Groen Cronesteyn
Foto: Maaike Westra