Word donateur

Door donateur te worden kunt u zelf een bijdrage leveren aan een mooi, biodivers polderpark. Stichting Groen Cronesteyn heeft heel wat plannen; u leest er meer over in ons beleidsplan 2020–2021. We kunnen uw bijdrage goed gebruiken! De richtlijn is 25 euro per jaar; meer is natuurlijk altijd welkom. Als u geen 25 euro kunt missen, geeft u gewoon wat u wel kunt missen.

U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Als donateur krijgt u vier keer per jaar (of vaker) onze nieuwsbrief per e-mail toegestuurd.

De Stichting heeft aan aanvraag ingediend om te worden erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Zodra de ANBI-status is toegekend, zijn giften aan de Stichting aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook is de Stichting als ANBI vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De gift moet worden vastgelegd in een overeenkomst, waarvoor wij een model beschikbaar hebben.
 
Voor erkenning als ANBI moet er informatie over de Stichting worden gepubliceerd op de website. Deze informatie vindt u onder ‘ANBI‘.

Stichting Groen Cronesteyn
Foto: Maaike Westra