Gemeente zal geen vergunning voor discgolf in Cronesteyn geven

Wethouder Dirkse heeft de gemeenteraad een brief gestuurd waarin hij meedeelt dat de initiatiefgroep Discgolf Cronesteyn een negatief advies heeft gekregen en hoe dit advies tot stand is gekomen. Er blijkt een commissie naar de plannen te hebben gekeken waar ook mensen van Groen en Stedelijk Beheer in zaten. Die commissie is tot de conclusie gekomen dat het discgolfplan niet met de Omgevingsvisie strookt. Ook zou het ‘niet te verenigen zijn met de andere ambities voor dit specifieke gebied, namelijk het verbeteren van de ecologische waarde en het versterken het groene duurzame karakter van het park. Het college heeft de opgave om de ruige graslanden in het polderpark ecologisch te verbeteren, qua vegetatie en graslandfauna. De introductie van sportrecreatie in deze bermen zou deze gewenste kwaliteitsslag tenietdoen.’

Als Stichting Groen Cronesteyn zijn we erg blij met deze uitkomst, vooral omdat de gemeente laat blijken dat ze wel degelijk oog heeft voor het landschap en natuurschoon en de bijzondere flora en fauna van Cronesteyn. De vele gebruikers en liefhebbers van het park die onze petitie hebben ondertekend, kunnen opgelucht ademhalen. Verder bedanken we alle ondertekenaars hartelijk voor hun steun, het heeft zeker geholpen!

De Stichting gaat nu samen met andere organisaties en politieke partijen de mogelijkheden onderzoeken om alle Leidse parken een beschermde status te geven. De tijd is er rijp voor. Als u ons wilt steunen met een donatie, heel graag!

Zie ook het artikel op sleutelstad.nl. Foto rietgors: Adri de Groot, vogeldagboek.nl.