Geen struinroute meer door weidevogelgrasland

De struinroute door het weidevogelgrasland, dat ook agrarisch in gebruik is, is door de gemeente opgeheven. Het was al verboden de vogels in het broedseizoen te storen, maar het bordje van de gemeente werd helaas nogal eens genegeerd. Bovendien is dit grasland van oktober tot maart een belangrijke pleisterplaats voor wintergasten als de smient, een prachtig eendje dat het al moeilijk genoeg heeft. De eerste fysieke actie van Stichting Groen Cronesteyn in maart 2020 was het plaatsen van een niet te missen bord en extra hek op het bruggetje naar het weidevogelgrasland.