Vrijwilligers helpen moerastuin opknappen voor bijzondere soorten

Vrijwilligers SGC

Diverse (spontane) vrijwilligers van Stichting Groen Cronesteyn hebben in september en oktober een flink deel van de moerastuin in Polderpark Cronesteyn van riet, gras, bramen en boompjes ontdaan. Daarmee verschraalt het gebied, zodat verschillende planten, amfibieën en vogelsoorten weer meer kansen krijgen. De afgelopen jaren was de moerastuin achteruitgegaan, waardoor plantensoorten als de blauwe knoop en vogelsoorten als de kleine karekiet in aantal afnamen.

Het eigenlijke maaien is door een aannemer gedaan; de vrijwilligers hebben vooral oude houtstapels geruimd en halen het hooi weg. Dat scheelt niet alleen veel geld, maar ook zwaar materieel dat de bodem te veel zou belasten. Gelukkig was het mooi weer en kon er met veel plezier worden gewerkt.

Eind oktober hebben de mensen van Gemiva-zorgboerderij Cronesteyn de laatste hopen riet weggehaald. Samen met de gemeente gaat de stichting een plan maken voor de aanpak in 2021.