Nieuwe stuwtjes en paddenpoel

Deze week zijn we met een aantal mensen van de gemeente bij de nieuwe paddenpoel gaan kijken. De oever wordt nog wat glooiender gemaakt, er wordt nog gekeken of de diepteniveaus nu in orde zijn en verder hebben we het vooral over het maaibeheer om de poel heen gehad. Het is de bedoeling dat dit uiteindelijk een paradijsje voor amfibieën, wilde bijen en libellen wordt (en ook voor de mens 🙂 )

Er zijn deze winter ook stuwtjes geplaatst om het waterpeil in de weidevogelgraslanden te verhogen. Dan hebben de weidevogels meer te eten als ze uit het zuiden terugkomen en tijdens de broedperiode. Het wordt al lekker drassig nu het peil 20 cm hoger is en we gaan nu kijken wat 30 cm doet.

Het glimmende ding in het midden van de houten stuw is de schuif waarmee het waterpeil wordt geregeld. Na het broedseizoen van de weidevogels gaan de stuwtjes weer open, zodat vissen er weer langs kunnen.