Oostvlietpolder mogelijk natuurgebied

Direct ten zuidwesten van Cronesteyn, aan de andere kant van de Vrouwenvaart, ligt de Oostvlietpolder. Deze polder is een belangrijk groengebied. Voor wandelaars en fietsers én voor dieren en planten is het een onmisbare schakel tussen Cronesteyn, de Vlietlanden en het Groene Hart.

De gemeente Leiden gaat dit jaar onderzoeken hoe de Oostvlietpolder de status van natuurgebied kan krijgen (buiten de stukken met volkstuinen). Het zuidelijk deel van de Oostvlietpolder (en de aangrenzende Hofpolder) is nu al als natuurgebied ingericht: ’t Vogelhoff. Ook worden er bij de verbreding van de Europaweg faunapassages voor vissen en kleine zoogdieren aangelegd.

Voor Stichting Groen Cronesteyn is het belangrijk dat de Oostvlietpolder groen blijft en dat landschap, natuur en recreatieve routes goed bij Polderpark Cronesteyn aansluiten. Wij hebben daarom contact opgenomen met bewoners en organisaties in de Oostvlietpolder en aangeboden hen waar mogelijk te steunen bij het streven om van de hele Oostvlietpolder definitief een natuurgebied te maken.

Kees Vertegaal

Landkaart van Cronesteyn en omgeving uit 1925. Het patroon van lange smalle stroken grond met slootjes is duidelijk zichtbaar.
Cronesteyn (oftewel ‘Kleine Cronesteinsche of Knotterpolder’) en
Oostvlietpolder in 1925 (bron: topotijdreis.nl)