Nieuw: de bijenbrigade

Stichting Groen Cronesteyn heeft een werkgroep opgericht die de komende jaren gaat monitoren welke bijen en hommels er in Polderpark Cronesteyn voorkomen. Op 22 maart was er een bijeenkomst voor vrijwilligers in het MEC in Leiderdorp. Gerard van der Klugt van IVN-werkgroep Cronesteyn, ook lid van de brigade, liet zien wat er bij het waarnemen van bijen en hommels komt kijken. Er hebben zich al twintig geïnteresseerden aangemeld.

bij in kijkglaasje
persoon zit op de knieën op de grond, maakt een foto van iets dat in een klein omgekeerd glazen bekertje op een wit papiertje zit


In groepjes van twee à drie personen gaan we het veld in in drie periodes van het jaar: april, mei–juni en juli.
Op 22 maart zijn de groepjes gevormd en zijn er afspraken gemaakt. Gerard heeft zeven deelgebieden in het polderpark uitgekozen waar de waarnemingen gaan plaatsvinden. De waarnemingen worden geverifieerd via www.waarneming.nl en de app Obsidentify. We zien het eerste jaar als een leerjaar voor alle deelnemers.
Op 8 april jl. konden de deelnemers proefdraaien met het fotograferen en identificeren van bijen en hommels. Het bleek best lastig om goede foto’s te maken, maar iedereen had er veel plezier in.

Op de langere termijn kunnen de waarnemingen gebruikt worden om  beheer en inrichting van het park voor bijen te verbeteren.

Dirk Jan Binnendijk