De Natuurbeheergroep werkt ’s zomers door

Sinds een paar jaar voert de Natuurbeheergroep steeds meer vrijwillig groenbeheer uit in de zomermaanden. Afgelopen voorjaar en zomer is er een nieuwe slag gemaakt met het terugdringen van de ongewenste exoot reuzenberenklauw. De intensieve, planmatige bestrijding van de afgelopen jaren begint duidelijk vruchten af te werpen! De planten komen niet meer in bloei, worden minder groot en er komen nauwelijks meer nieuwe groeiplaatsen bij.

In de wilgengrienden zijn de lage wilgenstobben vrij gemaakt van bramen die de grienden helemaal dreigden te overwoekeren. De wilgjes kunnen  nu weer goed uitlopen.

In het Landgoedbos is weer gewerkt aan het verwijderen van opslag van ongewenste boomsoorten, met name van Noordse esdoorn. Jonge boompjes van soorten als eik, iep, meidoorn en haagbeuk laten we daarbij staan zodat die ooit, als ze genoeg ruimte krijgen, tot volwassen bomen kunnen uitgroeien.

Ten slotte de Moerastuin: daar hebben we in de drassigste gedeelten riet en opslag van bomen gemaaid en gesnoeid, en vervolgens afgevoerd. Dit is voor planten het bijzonderste deel van de Moerastuin, met imposante koningsvarens, kussens van cranberry en zeldzame planten als waterdrieblad en wateraardbei. Door de drassige bodem kan dit niet machinaal worden gemaaid, en als we niets doen verandert het in rietland en moerasbos. Ook mooi, maar dan ben
je wel alle bijzondere soorten kwijt.

Kees Vertegaal

Twee mannen bezig met verwijderen van bramen. Ze knippen de lange stekelige takken met lange takkenscharen. Ze staan voor een knotwilg en op de achtergrond liggen hooibalen in groen plastic in een weiland.
Verwijderen van bramen in de zomer van 2023