Werkzaamheden in Polderpark Cronesteyn

Sinds vandaag staan er een keet en een graafmachine in een hoek van de weidevogelgraslanden en liggen er hier een daar stapels balken. Wat is er aan de hand? De gemeente heeft in het beheerplan van Polderpark Cronesteyn, goedgekeurd in 2019, ook een aantal projecten geschetst om het park te verbeteren. Het gaat dan vooral om het historische landschap en de soortenrijkdom van ons mooie park.

Stichting Groen Cronesteyn zit met de gemeente aan tafel over de planning en uitvoering van die projecten en we hebben er vertrouwen in dat dit echt wat moois gaat opleveren. De eerste projecten die nu worden uitgevoerd zijn de verhoging van het waterpeil in een deel van het weidevogelgebied en de aanleg van een paddenpoel. Je kunt er binnenkort meer over lezen in onze nieuwsbrief. De gemeente heeft een informatiebrief voor de bezoekers van het park gemaakt, inclusief een uitnodiging om met de projectleider en de stadsecoloog door het park te wandelen op woensdagmiddag 16 november.