Polderpark Cronesteyn gaat voor erfgoedstatus

Polderpark Cronesteyn is een bijzondere en beschermwaardige plek in Leiden. Toch komen er steeds weer plannen die de toekomst van het park in gevaar kunnen brengen. De status van gemeentelijk groen erfgoed zou helpen om het park te beschermen. De Leidse Hout en het Kooipark hebben deze status al. Daarom gaan we als stichting, ondersteund door Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) voor de erfgoedstatus.

Sophie Visser van HVOL schreef op verzoek van Stichting Groen Cronesteyn een rapport over het belang van het park als cultuurhistorisch landschapspark. Het is ruim 150 pagina’s dik en bevat een stevige onderbouwing van de aanvraag om groen erfgoed te worden. De unieke combinatie van natuur, cultuurhistorie en betrokken burgers is nu gedocumenteerd. Op vrijdag 25 augustus is dit rapport door de Jan-Jaap de Haan namens HVOL en Sjaak van de Geijn namens Stichting Groen Cronesteyn aangeboden aan wethouder Yvonne van Delft.

paginagroot krantenartikel uit het Leids Dagblad over het aanbieden van het rapport van de HVOL aan wethouder Yvonne van Delft