Vleermuizenrijkdom in het Polderpark

Sinds 2004 telt Bureau Stadsnatuur de vleermuizen in Leiden, ook in Cronesteyn. Sindsdien zijn er maar liefst negen soorten waargenomen en zeer waarschijnlijk kan het park zelfs op de baardvleermuis bogen! Je leest er binnenkort meer over in de nieuwsbrief. De foto hiernaast is van een overwinterende baardvleermuis in Meijendel, gemaakt door Jan Westgeest.