In actie voor de weidevogels

Vogelbescherming Nederland voert al jaren actie om de weidevogels in ons land te behouden. Terecht, want internationaal gezien zijn de Nederlandse populaties van de grutto en andere soorten weidevogels van groot belang. Ook in Polderpark Cronesteyn zetten we alles op alles om de weidevogels in de weilanden van het park te behouden en zo mogelijk uit te breiden.

Vrijwilligers plaatsen schrikdraad in de sloot rondom de weidevogelgraslanden.

Afgelopen najaar heeft de gemeente Leiden stuwtjes geplaatst om ervoor te zorgen dat de waterstand in een groot deel van de weilanden omhoog gaat. Dit zorgt voor een rijker planten- en insectenleven zodat de kuikens meer te eten hebben. Ook wordt de groei ervan wat vertraagd, zodat de bulk van de insecten in de juiste periode voor de kuikens beschikbaar is. In maart is een klein molentje geplaatst dat ervoor zorgt dat de waterstanden hoog genoeg zijn als er in het voorjaar weinig regen valt.

Vier mensen in werkkleding in een weiland met op de achtergrond de skyline van Leiden. Ze waren in actie voor de weidevogels.

Het contract met de biologische boer die de weilanden pacht is op een aantal punten aangepast zodat zijn beheer (nog) beter op de weidevogels wordt afgestemd.

Ten slotte hebben we als Stichting Groen Cronesteyn met een groep vrijwilligers schrikdraad gezet rond de weidevogelgraslanden. Vorig jaar kwamen er regelmatig vossen op bezoek. Die kunnen goed zwemmen en zo houden we ze uit de buurt van de weidevogelnesten en -kuikens.

Voor de aanschaf van de benodigde materialen hebben we subsidie ontvangen van de Groene Motor en van het Jaap van Duijn-Vogelfonds. Hiermee zijn nog niet alle kosten gedekt, dus (extra) donaties zijn van harte welkom!